Nieuwsblad van Progressief Uitgeest, 27ste jaargang, nr. 58, voorjaar 2009


TOEKOMSTVISIE VOOR UITGEEST
Wat hebben we allemaal al niet gehad de afgelopen paar jaren. Structuurvisie of Dorpsplan, geef het beestje maar een andere naam, bijvoorbeeld Toekomstvisie. Altijd met in het achterhoofd: Hoe loodsen we Uitgeest financieel gezond naar de volgende decennia en blijft Uitgeest ons Dorp. Voorop staat daarbij dat voorzieningen op peil blijven. Een loffelijk streven, want de voorzieningen zijn de kurk van ons sociale leven. Maar is dit haalbaar? Uitbreiden betekent ook aantasting van het groen rondom Uitgeest. We hoeven maar terug te gaan naar de discussies rond het bebouwen van de Limmerkoog in 1993. PU was daar faliekant tegenstander van en kwam als alternatief met Kleis-Oost, de huidige Waldijk. Recentelijk hebben we nog de discussie gehad over de Castricummerpolder, ook nu weer was PU faliekant tegen vanwege de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het gebied. Vanuit het Rijk echter word je bijna gedwongen tot uitbreiding. Steeds meer taken worden afgeschoven naar de gemeente zonder dat daarbij voldoende geld beschikbaar wordt gesteld. Toch vindt PU dat we zoveel mogelijk binnen de bebouwing van Uitgeest moeten kijken naar mogelijkheden voor woningbouw. Niet altijd maar weer meteen kijken welke polder we nu weer moeten opofferen voor woningbouw. Bouwen specifiek voor jongeren en ouderen, want daar is volgens PU behoefte aan. De doorstroming, waar al veel over gesproken is, komt dan van zelf op gang.

VEILIG UITGAAN IN UITGEEST
Er is weer veel om te doen geweest. Bewoners van Heemskerk die aan de route wonen waar veel Heemkerkse jongelui langs komen om te gaan stappen in Uitgeest werden het zat. Niet van de drank, maar van het geschreeuw en de vernielzucht van een kleine groep zatte jongeren. Zij klopten aan bij hun gemeentebestuur dat daarop middeleeuwse middelen in de strijd gooide. Ditmaal niet een ophaalbrug, maar een hek dat om 20.00 uur op slot ging en ’s morgens om acht uur weer werd geopend. Het heeft diverse hekken gekost, want er verdwenen er nogal wat onder het ijs. Uiteindelijk stak de rechter er een stokje voor en moesten de hekken verwijderd worden. Gebeurde er dan niets voor die tijd? Ja zeker wel. De actie “wakkere ouders” was al een tijdje aan de gang. Ouders werden zelf wakker gemaakt om hun kind midden in de nacht op te halen bij het politiebureau. Maar met te weinig agenten kun je de strijd niet winnen. Vandaar dat het gemeentebestuur samen met de politie met het voorstel kwam om in de uitgaansnachten straatcoaches in te zetten. Deze mensen, rijdend op mountainbikes mogen aanhouden en bekeuren. Hier hangt echter wel een prijskaartje aan. Voor het eerste jaar € 35.000,- en de daarop volgende twee jaar € 25.000,- per jaar.

Progressief Uitgeest, indertijd al een tegenstander van de verlenging van de sluitingstijd

van 2 uur ’s nachts naar 4 uur in de morgen, vindt dat wij er alles aan moeten doen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. We vinden wel dat zij die verdienen aan het uitgaansleven ook moeten betalen voor de overlast. Mevrouw Heijne van PU heeft dan ook voorgesteld om de toegangskaarten met € 0.50 te verhogen en zo de kosten voor de gemeente tot een minimum te beperken. Er is kortgeleden een wet in de Eerste Kamer aangenomen die het waarschijnlijk mogelijk maakt de kosten voor extra toezicht te verhalen. Daarnaast vinden wij als PU dat we niet zo maar voor drie jaar geld moeten uitgeven zonder te weten of het enig resultaat heeft. Tijdens de raadsvergadering heeft PU daarom een amendement ingediend om slechts geld beschikbaar te stellen voor het eerste jaar. Daarna eerst het resultaat beoordelen en kijken of de kosten kunnen worden verhaald op de veroorzaker voordat er weer geld vanuit de gemeentekas moet komen.

De gemeenteraad is met het PU-voorstel akkoord gegaan. Eigenlijk ongelofelijk wat je voor maatregelen moet nemen voor maar een paar vandalen!

INZAMELEN PLASTIC
Uitgeest heeft al sinds de jaren 50 van de vorige eeuw een actieve groep mensen die zich bezig houdt met het inzamelen van oud-papier. In de jaren 70 was het de PAL, de voorganger van PU, die voor eigen rekening een container plaatste voor de inzameling van glas. Het inleveren van glas is nu heel normaal en nog altijd kan men op zaterdag zijn oud papier kwijt naast sporthal de Meet.

PU vindt dat Uitgeest zich nu moet inzetten om zoveel mogelijk plastic apart in te zamelen ten behoeve van recycling. Waarom nog wachten tot het verplicht wordt? Voor de productie van plastic wordt veel olie gebruikt. Hergebruik spaart grondstoffen die schaars en duur worden en nog belangrijker, het milieu wordt gespaard. PU zal hier voorstellen voor indienen, zodat u naast papier en glas ook plastic kwijt kunt in daarvoor bestemde containers.

HOOP VOOR STARTERS OP WONINGMARKT?
Toen de economie nog op volle toeren draaide was het voor jongeren al heel moeilijk op de woningmarkt. De huizenprijzen stegen jarenlang sneller dan er gespaard kon worden. Ook toen de Waldijk gebouwd zou gaan worden heeft PU regelmatig tevergeefs gevraagd om betaalbare woningen voor jongeren. Het bouwen van Koopgarant woningen is daarvoor volgens PU een goede oplossing. Starters kunnen dan een woning kopen voor 25% onder de normale prijs. Bij verkoop van het huis wordt een deel van het verlies of de winst verrekend en kan het huis opnieuw onder de marktprijs aan een nieuwe starter worden verkocht. Het huis blijft dus ook in de toekomst beschikbaar voor starters. Het aantal gebouwde Koopgarant woningen in de Waldijk is helaas veel te laag gebleven. Een kans dus van bijna nul voor jongeren die nog thuis wonen en wel een Koopgarant woning kunnen betalen. Nu de Woningcorporatie Kennemer Wonen 220 huurwoningen in Uitgeest willen verkopen vindt ook PU dat de bewoners daarvoor als eerste in aanmerking moeten komen. Wil men als huurder niet kopen, dan blijft de woning een huurwoning. Als een woning echter vrijkomt dan vindt PU dat starters en huurders van andere woningen even veel kans moeten krijgen om de woning als Koopgarant woning te kopen. In de raadsvergadering van 23 april heeft PU daarom het College gevraagd om dit met Kennemer Wonen te bespreken. Wij houden u op de hoogte over hoe dit afloopt.

POLDER VAN “BEROUW”
Uitgeest kent een aantal havens, speciaal ingericht voor de watersport. Eén van de jachthavens nabij restaurant het Havenrijk wil uitbreiden met enkele honderden ligplaatsen. Daartoe is een plan ontwikkeld om de Polder van Berouw onder water te zetten om zodoende voldoende ruimte te creëren voor al die boten. Bij de discussies hierover en ook in de Commissie Grondgebied-zaken heeft PU zich steeds verzet tegen deze plannen. Naar onze mening is het meer groot genoeg en zou het beter zijn om deze uitbreiding van ligplaatsen wat over het Alkmaarder- en Uitgeestermeer te spreiden. Alle jachthavens kunnen er dan van profiteren en de kleine, maar waardevolle polder kan polder blijven. Op die manier zullen we er geen berouw van krijgen.


Terug naar boven