Nieuwsblad van Progressief Uitgeest, 27ste jaargang, nr. 59,  september 2009


TOEKOMSTVISIE VOOR UITGEEST.
In de raadsvergadering van september zal de Toekomstvisie voor Uitgeest worden vastgesteld. Zoals bekend is de bouwlocatie Waldijk over niet al te lange tijd volgebouwd. In het verleden rees dan altijd weer de vraag: Wat is de volgende grote bouwlocatie? Laten we meteen maar duidelijk zijn, wat Progressief Uitgeest betreft is het afgelopen met grootschalige uitbreidingen in het groen rond Uitgeest. Als Uitgeest nog wat wil bouwen moeten we het zoeken binnen de bestaande grenzen van bebouwing. Er zijn best nog mogelijkheden op een aantal plaatsen zoals bijvoorbeeld het HMS terrein of  andere locaties bij bedrijfsbeëindiging. Daarnaast ziet PU mogelijkheden in vervanging  van verouderde huurwoningen door appartementen voor starters en senioren waar grote behoefte aan is. Kortom meer wooneenheden op de zelfde plaats. Tezamen met het toestaan van woningsplitsing en het opvullen van geschikte locaties is uitbreiding van het aantal woningen in Uitgeest mogelijk. Blijf wel van de ijsbaan af, een uniek terrein voor spelende kinderen, sport en andere activiteiten. Ook de sportvelden, het hertenkamp en het zwembad moeten blijven op de plaats waar ze nu liggen. Centraal gelegen en goed bereikbaar vanuit het oude dorp, de Koog en via de fietstunnel ook veilig te bereiken voor de bewoners van de Kleis en de Waldijk. Kortom Progressief Uitgeest wil absoluut niet dat deze prachtige voorzieningen worden verplaatst.

Wat er gaat gebeuren met het gebied waar eventueel het Rode Kruis ziekenhuis gaat komen, is nog helemaal onduidelijk. Komt het ziekenhuis inderdaad naar deze locatie en blijft het bij het ziekenhuis of komen er nog meer zorginstellingen? Pas als zeker is dat het ziekenhuis daar komt zal er zorgvuldig gekeken kunnen worden hoe om te gaan met dit groene gebied. Een brede groenstrook achter Assum, met daarin opgenomen de Tolvaart en het tracé van de aanwezige gastransport leiding waar toch niet gebouwd mag worden, zou als ecologische verbindingszone ingericht kunnen worden. PU wil echter eerst wachten op een besluit van het bestuur van het Rode Kruis ziekenhuis voordat over verdere plannen kan worden nagedacht.

PU houdt zijn eigen broek op
Komend voorjaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen, hoogste tijd voor de politieke partijen om na bijna vier jaar weer eens wakker te worden. Progressief Uitgeest is echter ook actief tussen de verkiezingen door. Minimaal twee maal per jaar verschijnt huis aan huis onze PU-blikatie,  inmiddels nummer 59. Begin jaren tachtig was trouwens de naam van onze publicatie “de Punorama”, maar toen dat niet mocht van weekblad Panorama  werd de naam veranderd in PU-blikatie. Al die jaren hebben wij de burgers van Uitgeest kunnen informeren over hoe PU over bepaalde zaken denkt en waarom wij zo denken.

Natuurlijk kost een PU-blikatie geld, maar dat hebben wij er graag voor over om u te informeren. De in Uitgeest opererende landelijke partijen krijgen van de overheid financiële steun voor o.a. hun verkiezingscampagnes. Lokale partijen kunnen echter geen beroep doen op de Wet Subsidiëring Politieke Partijen die dit mogelijk maakt, zij moeten het allemaal zelf betalen.

Gelukkig heeft PU een groot aantal leden die een bijdrage leveren. Daarnaast doen raadsleden en een wethouder ook nog eens een behoorlijke duit in het zakje. PU houdt zijn eigen broek wel op!
                                     
PU geen ééndagsvlieg
Meer dan 27 jaar terug, om precies te zijn op 22 april 1982, is PU opgericht. Vanaf die tijd doet PU mee aan de verkiezingen en zit ook sinds die tijd in de gemeenteraad. Al vele jaren is PU de grootste partij in Uitgeest. Ook in de huidige gemeenteraad hebben wij vier van de 15 raadszetels en een wethouder in het college van B&W. Als lokale partij kunnen wij in Uitgeest een eigen koers varen. Voordeel is dat wij geen rekenschap hebben af te leggen aan welke landelijke partij dan ook. Dat het veel genoemde lijntje van de landelijke partijen met Den Haag een groot voordeel zou zijn, vindt PU onzin. Zo hebben de in Uitgeest opererende landelijke partijen niets kunnen doen aan de overmatige vliegtuighinder boven Uitgeest. Heeft u iets gemerkt van het grote voordeel van eerder genoemd lijntje met Den Haag? Nou wij niet.

Eendenkooi Uitgeest
In de Castricummerpolder ligt de eendenkooi van Uitgeest. Door de aanwezige bomen kan op afstand niet worden gezien wat zich in een eendenkooi afspeelt. Ieder jaar is er echter wel een mogelijkheid om de eendenkooi onder deskundige begeleiding te bezoeken. Zeker voor kinderen is het een geweldige gelegenheid om met een mooi stukje natuur en cultuur in aanraking te komen. Op dit moment is de Gemeente Uitgeest nog eigenaar van de eendenkooi. Nu de Castricummerpolder niet bebouwd zal worden vindt PU de tijd rijp om de eendenkooi voor een symbolisch bedrag te verkopen aan Landschap Noord Holland. Naar onze mening is dit de beste garantie dat daar ook in de toekomst niet gebouwd gaat worden.

Nationaal Landschap Laag Holland
Onlangs heeft de provincie Noord Holland “ja” gezegd tegen de samenwerkingsovereenkomst Nationaal Landschap Laag Holland. Vanaf 2006 heeft Laag Holland de status van Nationaal Landschap. Met deze status wil de overheid waardevolle landschappen in Nederland beschermen tegen verder verstedelijking en andere bedreigingen. Dit past nou precies in de visie van Progressief Uitgeest. Als de Castricummerpolder al onderdeel had uitgemaakt van het Nationale Landschap Laag Holland had de strijd tegen de bebouwing niet behoeven plaats te vinden. PU vindt het hoog tijd om eens na te gaan of aansluiting bij Laag Holland een nog betere bescherming van de groene gebieden rond Uitgeest kan opleveren. Als u het met ons standpunt eens bent, laat het ons dan weten. U kunt natuurlijk ook lid of donateur worden.  

Wandelen rond Uitgeest
Sinds afgelopen jaar is de Dorregeester molen weer helemaal de oude. Wat zou het toch mooi zijn om na de broedtijd van de weidevogels via het oeverpark Dorregeest langs de boorden van het Uitgeestermeer naar de molen te kunnen wandelen om vervolgens via Klein en Groot Dorregeest terug te keren naar het oeverpark. We weten dat het recreatieschap hier positief over denkt. Onze steun hebben ze alvast.

Nog een rondje, maar dan iets kleiner kan worden gerealiseerd door een klein stukje historische dijk vlakbij het Tolpad in ere te herstellen. Een leuk avondwandelingetje voor met name bewoners van de Kleis en Waldijk door het groene gebied tussen de Weeg en de gemeente Heemskerk. Het rondje gaat dan vanaf de Weeg over de bestaande Koogdijk en het herstelde dijkje en via het Tolpad terug naar de Weeg. Een aantal PU-leden heeft in een artikel in Dagblad Kennemerland al eens aandacht voor dit idee gevraagd. PU zal alle initiatieven voor dit rondje van harte ondersteunen.

Terug naar boven