Nieuwsblad van Progressief Uitgeest, 29ste jaargang, nr. 62, januari 2011

KAGERHOEK ?      NEE !!!        
Even terug in de tijd. Gemeenteraadsverkiezingen, 3 maart 2010.

Niemand had nog ooit van de Kagerhoek of het Kagerperceel gehoord. De verkiezingscampagnes van veel partijen staan bol van kreten om Uitgeest dorps en vooral rondom groen te houden.

Zeven maanden later.

In de vergadering van de commissie grondgebiedszaken van 5 oktober 2010 en de gemeenteraadsvergadering van 21 oktober 2010 is Progressief Uitgeest de enige partij die ronduit tegen ontwikkelen in dit groene buitengebied is. Andere partijen hebben nog wel een aantal bedenkingen en stellen randvoorwaarden voor uitvoering van het plan, maar geven groen licht voor verder onderzoek. PU laat weten geen enkele behoefte aan verder onderzoek te hebben, aangezien wij Uitgeest rondom groen willen houden.

Waar gaat het eigenlijk over?
Het betreft een ruim 40 hectare groot weidegebied, een gebied ter grootte van ruim 80 voetbalvelden, gelegen ten oosten van snelweg A9 en ingeklemd tussen de Communicatieweg en de Stelling van Amsterdam. In het voorjaar broeden er vogels, koeien kunnen er grazen, er zijn plannen bij de Provincie Noord Holland voor natuurontwikkeling en de aanleg voor een fietsroute door dit gebied. Het gebied behoort ook tot Nationaal Landschap Laag Holland.

Het gebied wordt nu bedreigd door een plan om in dit groene buitengebied winkels en kantoren te bouwen. Outletwinkels en wellnessvoorzieningen moeten massa’s mensen uit de wijde omtrek per auto naar het bezoekerscentrum trekken. Parkeren? Geen probleem. Er zullen ook enkele honderden parkeerplaatsen worden aangelegd. Uitgeest moet mee in de vaart der volken! Het grasveld en sloten worden even opgetild en door het aanbrengen van groene daken zou het plan geen afbreuk doen aan de waarde van het bestaande veenweidegebied. Als u het gelooft, dan geloven wij het ook. Een weidegebied met sloten kan men volgens ons echt niet optillen en op daken leggen. PU ziet Uitgeest liever als  recreatiegemeente, omgeven door groene buitengebieden, waarvan zowel Uitgeesters als gasten kunnen genieten.
 
HOUDT UITGEEST GROEN   KAGERHOEK NIET DOEN !

Een zelfstandig UITGEEST, hoe lang nog?
Als je de kranten mag geloven is het een kwestie van tijd dat twee of meer IJmondgemeenten met elkaar zullen samengaan. Het laatste signaal kwam van de burgemeester van Beverwijk die tijdens de nieuwjaarsreceptie pleitte voor het samengaan van Beverwijk en Velsen. Ook stonden er weer berichten in de krant dat een gemeente minimaal 30.000 of nog veel meer inwoners moet hebben om te kunnen overleven. Bureau Berenschot stelde in een pas verschenen rapport een fusie voor tussen de gemeenten Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest. Initiatiefgroep Bestuurlijke Vernieuwing IJmond, opdrachtgever voor het rapport, pleit echter voor een fusie van de eerste drie gemeenten, dus zónder Uitgeest. Argument:” De Uitgeester politiek loopt er nog niet warm voor”. Voor PU een begrijpelijke constatering. Uitgeesters willen graag zelf kunnen beslissen over waar bouwen en waar niet, wel of geen zwembad, ijsbaan of kunstgrasvelden enz. Het zelfde rapport constateert dat de IJmondgemeenten een slechte onderlinge relatie hebben. Tel daarbij de verre van rooskleurige financiële positie van een paar gemeenten en een fusie zou veel weg hebben van een huwelijk tussen twee mensen die al voor de trouwerij relatie- en geldproblemen hebben. Helaas is bij een fusie van gemeenten een scheiding later niet mogelijk. PU zal daarom blijven vechten voor een zelfstandig Uitgeest. Samenwerken Ja, samenvoegen Nee!

IJsbaan
Koning Winter liet in 2010 van zich horen. In de eerste weken van het jaar was er veel sneeuw en ook in november en december hadden we al vroeg vorst en sneeuw. Naast nadelen als gladde wegen heeft dit ook prettige kanten. Sneeuwpoppen konden  worden gemaakt en begin december was de ijsbaan vier dagen open voor kinderen. Een veilige plaats om schaatsen te leren of je even uit te leven als je al goed schaatsen kan. Als het aan PU ligt zal het ijsbaanterrein altijd beschikbaar blijven als ijsbaan in de winter en sport/speelplaats in de rest van het jaar. Een eigen landijsbaan, veel gemeenten zijn er jaloers op.

Restauratie Kooghuis
In januari hield de familie Terra “Open Huis” en hebben vele Uitgeesters het gerestaureerde Kooghuis kunnen bewonderen.

Schiphol
Tijdens het Schipholdiner dat in oktober in Amsterdam werd gehouden gaf Schiphol topman Jos Nijhuis zijn visie op de ontwikkeling van de luchthaven tot 2025. De bouw van een nieuw terminal en uitbreiding van het aantal pieren zouden nodig zijn om te groeien van 45 miljoen passagiers in 2010 tot 70 miljoen in 2025. Een groei van ruim 55% !!! Het is bijna niet voor te stellen wat dit gaat betekenen voor het wegverkeer in de omgeving van Schiphol en de geluidsoverlast voor Uitgeest. Ook Schiphol zal eens moeten toegeven dat alle groei eindig is.

Een geheel andere visie op het luchtvaartverkeer heeft de Werkgroep Toekomst Luchtvaart (WTL). Deze werkgroep houdt zich sinds 2008 bezig met het luchtvaartverkeer. De WTL pleit voor het vervangen van korte vluchten binnen Europa door minstens even snelle treinverbindingen. Schiphol zou naast luchthaven ook Train Airport Amsterdam kunnen worden. Kerosine, de brandstof voor vliegtuigen, wordt in de toekomst schaars en duur en vliegtuigen veroorzaken veel meer vervuiling en opwarming van aarde dan treinen. PU is blijkbaar niet de enige die onbeperkte groei van Schiphol niet ziet zitten.

Alweer bijna een jaar geleden ging Uitgeest naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Veel kiezers bleven PU trouw en andere Uitgeesters kozen toen ook voor ons. Wat aan de late kant, maar alle PU stemmers nog bedankt! Voor Progressief Uitgeest is Arnold Sely weer wethouder en de PU-fractie bestaat weer uit 4 raadsleden, gelijk verdeeld tussen dames en heren. 

KIEST U OOK VOOR EEN ZELFSTANDIG EN GROEN UITGEEST? LAAT HET ONS WETEN !

 
Terug naar boven