Nieuwsblad van Progressief Uitgeest, 30ste jaargang, nr. 63,  voorjaar 2012

 
ALKMAARDERMEER WEER BEDREIGD !
Hoe bedoel je, wéér bedreigd? Ja, inderdaad in 1990 maakte de provincie Noord-Holland bekend vervuild slib te willen storten in het Alkmaardermeer. De Zaan was jarenlang sterk vervuild en het verontreinigde slib moest toch ergens heen. Een eenvoudige oplossing werd bedacht. Het Uitgeester- en Alkmaardermeer was plaatselijk diep genoeg om veel bagger in kwijt te kunnen. Afdekken met een laagje klei en klaar is Kees. Dat de zware klei gewoon door de slappe bagger zou zakken kon men zelf niet bedenken. De gestorte bagger zou jarenlang voor ernstige waterverontreiniging hebben gezorgd. Slecht voor het milieu, de watersport en zwemmen in het smerige water zou ontraden moeten worden. PU heeft zich indertijd hevig verzet en was mede-indiener van een motie tegen storten van het vervuilde slib. Na veel actie voeren werd met de massale steun van de Uitgeester en Akersloter bevolking de hele baggerstort afgeblazen. In 2001 is er nogmaals een poging gedaan om vervuild slib in de zandputten te deponeren, dit keer door het Hoogheemraadschap. Ook dat werd na hevig verzet van Uitgeest stop gezet.

We zijn nu in 2012 en weer dreigt smerige bagger in het meer gedumpt te worden. Onder het mom van noodzakelijke versterking van een dam is blijkbaar alles geoorloofd. Natuurlijk moeten noodzakelijke zaken worden aangepakt, maar niet met gratis beschikbaar gesteld vervuild slib. Ook met schone grond kan een dam versterkt worden, maar dat kost natuurlijk geld. Er is zelfs meer rommel beschikbaar dan nodig voor de dam. Geen punt, we hebben ook nog een schiereilandje met de naam Saskerlei wat ook wel wat groter kan. Nog meer blijde gezichten van mensen die van hun rotzooi af willen. En, o ja, we noemen dat gewoon uitbreiding van natuur, want dat komt goed over bij natuurliefhebbers. Leren we het nooit of is geld belangrijker? Gelukkig zijn er nog steeds mensen en organisaties die zich druk maken over ons milieu. In de raadsvergadering van januari heeft PU vragen gesteld aan de verantwoordelijke wethouder over het toepassen van de vervuilde bagger. Toegezegd is het onderwerp te plaatsen op de agenda van het recreatieschap RAUM. Wij houden u op de hoogte.
                
               
1982      30 JAAR  PROGRESSIEF UITGEEST      2012
14 april 1982 werd Progressief Uitgeest opgericht. Nog in het zelfde voorjaar waren er verkiezingen en PU kwam met één zetel in de gemeenteraad. Lijsttrekker en eerste raadslid was IJsbrand van der Veen. Hij vertrok echter in 1987 voor een fantastische baan naar Groningen, waarna Arnold Sely het stokje overnam. Dit jaar dus twee verjaardagen in één, PU dertig jaar en Arnold Sely 25 jaar in de raad. Een korte terugblik over 30 jaar PU.

Eind jaren tachtig werden de afvalbakken geïntroduceerd en het voorstel van het toenmalige college was om te kiezen voor de kleur groen. PU verzette zich hier tegen want vond de kleur beter passen bij een nog in te voeren bak voor groente-fruit en tuinafval, de GFT-bak. Onzin vond het toenmalige college, immers de GFT-bak zou nog jaren op zich laten wachten. Twee jaar later werd de GFT-bak ingevoerd met de bruine kleur. Uitgeest kent vanaf dat moment de Babylonische bakverwarring.

PU heeft zich ook altijd ingezet voor behoud van het dorpsaanzicht waaronder het behoud van monumenten. Het toenmalig college vond dat maar lastig en dacht, hoe kunnen we ze buitenspel zetten? De oplossing: We vragen PU om met een monumentenverordening te komen. Natuurlijk pakten we die handschoen op en regelden via en goede relatie in Uitgeest een monumentenverordening van een andere gemeente. Wij pasten de verordening aan en zie de monumentenverordening was een feit. Ook de uitwerking van deze verordening werd aan oppositie partij PU opgedragen. Met zorgvuldig uitgezochte deskundigen, waaronder de heer Deckwitz, kwam ook dit zonder kleerscheuren tot stand. Zo maar twee voorbeelden waar PU zich voor heeft ingezet.

Dertig jaar PU, al die jaren is PU vertegenwoordigd geweest in de raad, al vele jaren als grootste fractie, thans met 4 raadszetels. PU maakte de afgelopen dertig jaar veelvuldig deel uit van wisselende colleges. Ook deze periode is PU met wethouder Arnold Sely vertegenwoordigd in het college van B&W. PU is dan ook nooit weggelopen voor het dragen van verantwoordelijkheid voor het besturen van de gemeente Uitgeest. Dat wij ons daarnaast willen houden aan onze uitgangspunten, een sociale, groene dorpspolitiek zal duidelijk zijn. En als het nodig is voeren wij extra  acties. In het verleden bijvoorbeeld voor behoud van onze zelfstandigheid, tegen het storten van vervuild slib in het meer, tegen overmatige geluidshinder van Schiphol, tegen het zgn. dorpsplan, het bebouwen van de Castricummerpolder en plan Kagerhoek. Samen met de bevolking van Uitgeest hebben wij veel ellende weten te voorkomen. Vele actieposters werden opgehangen en heel veel reacties op onze PU-blicaties ontvangen. Het motiveert ons om vol gas door te gaan. PU is na dertig jaar springlevend en wil dat in de toekomst ook blijven. Wilt u dat ook? Doe mee en wordt lid.
 
IJSBAAN WEER GOUD WAARD.
Er zijn mensen die vinden dat de ijsbaan wel weg kan. De aarde warmt op, dus zal er geen ijs meer komen, maar eerder palmen groeien in Uitgeest. Gelukkig hebben deze mensen weer ongelijk gekregen. Jong en oud konden begin februari weer een volle week genieten op onze landijsbaan. Afblijven dus van deze unieke plek in Uitgeest waarop zowel in de winter als in de zomer gesport kan worden.

ACTIE “KAGERHOEK – NEE” werd groot succes. 
Het is al weer een jaar terug dat PU actie voerde tegen plan Kagerhoek. PU-blicatie 62 was hier gedeeltelijk aan gewijd. We plaatsten advertenties en waren op 17 april 2011 met een stand aanwezig op de open dag tegen plan Kagerhoek in fort Veldhuis. De steun vanuit de Uitgeester bevolking was overweldigend. Bij vele woningen waren de gele posters KAGERHOEK- NEE !!! te zien. Een leerling van school de Wissel  begon een actie en haalde samen met klasgenoten 220 handtekeningen op in de Kleis en Waldijk.  Wij ontvingen 331 mails en ingevulde strookjes met op één na allemaal tegen de komst van plan Kagerhoek. Er waren korte reacties, maar ook van een A4-tje groot. Onderstaand enkele van de korte reacties.

Ik vind dat de Kagerhoek er niet moet komen omdat:

…  het open landschap verdwijnt. Er zijn winkels genoeg.

…  er veel meer verkeer komt en het landschap wordt aangetast. Weer een stukje groen weg! Houdt Uitgeest leefbaar.

…. omdat het belangrijker is te wonen in het groen dan in een Outlet centrum boodschappen te doen.

PU wil iedereen nog bedanken die de actie van PU heeft ondersteund. Mede door uw reacties is plan Kagerhoek niet doorgegaan.

NEE - NEE stickers.
Bij de verspreiding van onze PU-blicaties worden veel deuren met een NEE-NEE sticker overgeslagen. Logisch dat men deze sticker plaatst als er iedere week ongevraagd pakken papier door de brievenbus komen. Op zondag 19 januari  weer 31 folders in plastic verpakt, totaal 635 gram drukwerk. Toch willen veel mensen met deze sticker onze PU-blicatie ontvangen. Met nog geen 500 gram papier hebben wij u dertig jaar lang geïnformeerd over wat in de Uitgeester politiek gaande is, en dat zonder plastic verpakking. Mocht u geen PU-blicaties meer willen ontvangen, dan is één mailtje of telefoontje voldoende en zullen wij ons best doen uw bus de volgende keren over te slaan.

DE VOLGENDE DERTIG JAAR
Progressief Uitgeest is voortdurend bezig met de toekomst. Een zelfstandig Uitgeest, rondom in het groen. Een dorp waar het goed wonen en recreëren is. Door het op orde houden van de financiën kan Uitgeest dit lang volhouden. Lekker op zijn Uitgeests, met twee benen op de grond. Wij hebben geen behoefte aan grootse plannen van projectontwikkelaars. Groter is zelden beter. Geïnteresseerd in onze partij? Neem contact op met één van de raadsleden, vermeld op de achterzijde van deze publicatie. Misschien bent u wel raadslid of wethouder in de komende dertig jaar.

Meer weten wat PU allemaal doet? Bezoek onze website www.progressief-uitgeest.nl  Onder het kopje “actueel” vindt u altijd het laatste nieuws. Lid worden kan natuurlijk ook. Vanaf 10 euro per jaar kunt u meedenken, meepraten en meebeslissen. Ook uw inbreng is van harte welkom om Uitgeest sociaal, dorps en groen te houden. Doen!!!!.


 
Terug naar boven