Nieuwsblad van Progressief Uitgeest, 32ste jaargang, nr. 66, maart 2014


Al sinds 1988 is PU voor behoud zwembad de Zien!
Het is niet de eerste keer dat het zwembad dreigt te verdwijnen. Sinds 1988 zet Progressief Uitgeest zich al in voor het behoud van het zwembad. En dat niet alleen in verkiezingstijd. PU ziet het zwembad als belangrijke voorziening in waterrijk Uitgeest. De huidige locatie is de beste plaats. Veilig te bereiken vanuit de Waldijk en de Kleis door de fietstunnel. Ook vanuit de Koog en het oude Dorp is de bereikbaarheid goed. Wij zijn dan ook tegen verplaatsing van het zwembad. Voor thuisblijvers is het zwembad en de grote ligweide in de zomervakantie een mooie en veilige plaats om vele dagen door te brengen. Een werkgroep werkt hard aan een plan om het zwembad voor Uitgeest te behouden. Met inzet van vrijwilligers moet dit lukken. Zij kunnen in ieder geval ook na de verkiezingen op onze steun rekenen. Stem daarom juist NU op PU.  

Een nieuwe bedreiging voor zwembad, de sportvelden en het groene buitengebied?
Prorail heeft vergevorderde plannen om station Uitgeest uit te bereiden met een opstelterrein voor 75 treinstellen. Uitgeest wordt een belangrijk spoorknooppunt in de Metropool Regio Amsterdam. Er zijn twee varianten voorgesteld. Eén tussen de parkeerplaats en het Kooghuis en één aan de zuidkant van het station richting Castricum. PU kan zich in geen van de twee varianten vinden. Beide varianten betekenen weer een aantasting van het groene buitengebied. Het college heeft echter al geruime tijd geleden Prorail laten weten een voorkeur te hebben voor de zuid variant. En dat voordat behandeling in de commissie en Raad had plaatsgevonden!

PU is van mening dat een gedeelte van het opstelterrein, zonder veel schade aan de directe omgeving, meer richting Castricum kan worden verplaatst. Een beperkt opstelterrein kan aan de noordzijde van station Uitgeest worden gerealiseerd zonder schade aan het landschap.

Daar blijven de plannen echter niet bij. In een straal van 1200 meter rond het station moeten veel woningen worden gebouwd. En niet alleen in het groene buitengebied maar ook in Bestaand Bebouwd Gebied ( BBG). In een bijeenkomst van Taskforce Ruimte (hoe verzin je de naam) van de provincie Noord-Holland zijn sportterreinen binnen BBG genoemd als extra ontwikkelingsruimte voor woningbouw. De voorkeur van het zittend college voor de zuid variant heeft hier ook mee te maken. Weg met het zwembad, de voetbal-, hockey- en korfbalvelden op de huidige locatie. Plannen van Prorail zullen niet makkelijk van tafel te krijgen zijn, maar PU zal zich volledig inzetten om niet alles vol te bouwen ten koste het groen, zwembad en sportvelden op huidige locatie.

 Speerpunten beleid PU voor periode 2014 – 2018
 1.  Bescherming groene buitengebied rond Uitgeest.
 2.  Behoud van een zelfstandig, financieel gezond Uitgeest.
 3.  Blijvend goede zorg voor ouderen en hulpbehoevenden.
 4.  Behoud zwembad, bibliotheek, dorpshuis en jongerencentrum.
 5.  Nadruk op bouwen voor senioren en starters.  
 6.  Behoud groen en dorpse karakter van Uitgeest.
 7.  Versterken toeristische en recreatieve functie van Uitgeest.
 8.  Beperking afsteken vuurwerk.
 
Waarom juist NU stemmen op PU?

 • Bescherming groene buitengebied Uitgeest.
Het groene buitengebied van Uitgeest wordt voortdurend bedreigd. Groen buitengebied wordt alsmaar schaarser in het drukke westen van Nederland. PU voerde succesvol actie tegen bebouwing van de Castricummerpolder in 2009 en de Kagerhoek in 2011. In 2013 stond bebouwing van de Limmerkoog weer op de agenda. Helaas was PU weer de enige partij die zich hield aan haar verkiezingsbelofte om niet in het buitengebied te bouwen. De plannen van Prorail bedreigen nu weer het groene buitengebied. Een sterke PU fractie blijft noodzakelijk om dit te voorkomen. Waar wel bouwen? Ga naar www.progressief-uitgeest.nl

 • Behoud van een zelfstandig, financieel gezond Uitgeest.
Alleen een zelfstandig Uitgeest beslist zelf over de voorzieningen. Uitgeest zonder zwembad, bibliotheek, dorpshuis de Zwaan en jongerencentrum Zienhouse is ons dorp niet meer. Is echter een zelfstandig Uitgeest financieel haalbaar? Ja, zegt PU. Een goede ambtelijk samenwerking met de BUCH gemeenten zal veel geld besparen. Het inhuren van buitenstaanders moet niet meer gebeuren. En door alle uitgaven tegen het licht te houden kan ook nog nog meer worden bespaard. Het meebetalen van minimaal 700.000 euro aan de verbindingsweg A8 – A9 is voor PU al helemaal onbespreekbaar. Dat geld kan beter gebruikt worden voor de voorzieningen. Lees verder op onze website “PU is tegen financiële bijdrage A8-A9”.

 • Blijvend goede zorg voor ouderen en hulpbehoevenden.
Nu de gemeentes de WMO en jeugdzorg taken moet gaan uitvoeren, leeft bij velen de angst dat in de toekomst de burger voor het verkrijgen van de zorg niet meer in ons dorp terecht kan. PU vindt dat zorg makkelijk bereikbaar moet blijven middels het behoud van een zorgloket in het gemeentehuis.

 • Nadruk op bouw voor senioren en jongeren.
Het woningbestand van Uitgeest sluit steeds minder aan bij de bevolkingssamenstelling. Ook Uitgeest vergrijsd en er zal een grote vraag komen naar goede, veilige woningen voor senioren in het oude dorp. Aan de andere kant zijn er te weinig betaalbare woningen voor jongeren. Door de schaarse plekken in Uitgeest waar nog gebouwd kan worden te bestemmen voor deze twee groepen ontstaat een evenwichtig woningbestand. Alleen zo kan de gewenste doorstroming worden bereikt, vindt PU.  

 • Toerisme en recreatie de kracht van Uitgeest.
Uitgeest, een dorp met karakter waar het goed wonen en verblijven is. Het groene buitengebied en het Uitgeester meer zijn onze sterke troeven. Toerisme en recreatie, dat is de kracht van Uitgeest en daar liggen onze kansen! Onze visie is dat groene leefruimte in de randstad steeds schaarser zal worden. De werkende mens heeft echter grote behoefte aan rust en ruimte om zich weer op te laden. Dat kan als het aan ons ligt ook in de toekomst in Uitgeest. Uw stem op PU is hiervoor de beste garantie.

 • Beperking afsteken vuurwerk.  
Het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling moet kunnen. Maar de laatste jaren neemt hinder door het afsteken van vuurwerk echter enorm toe. Vanaf half december tot ver in het nieuwe jaar wordt vuurwerk afgestoken. PU vindt dat het afsteken van vuurwerk in Uitgeest moet worden beperkt van Oudejaarsavond 24.00 uur tot 02.00 uur Nieuwjaarsmorgen. PU zal met een initiatief komen om tot deze beperking te komen. Een goede controle op naleving van de beperking moet de rust terugbrengen.

Terug naar boven