Nieuwsblad van Progressief Uitgeest, 33ste jaargang, nr. 68, december 2015


Een nieuw college zonder Progressief Uitgeest.

Het zal u niet ontgaan zijn dat Uitgeest een nieuw college heeft. Direct na de verkiezingen van maart 2014, waarbij PU ruim 29% van de stemmen kreeg, nam PU het initiatief om tot een meerderheidscoalitie te komen. Drie partijen vonden elkaar wat een coalitie opleverde met een kleine meerderheid van 8 van de 15 raadsleden. Coalitie partners CDA en D66 elk met 2 raadszetels en PU met 4 raadszetels. Vele uitgangspunten van de coalitie werden vastgelegd in het college werkprogramma, zeg maar het spoorboekje voor het college van B&W. Over andere zaken, de zgn. vrije zaken, zijn geen afspraken gemaakt. Twee van die vrije zaken, één grote nieuwe school in het oude dorp en plan Oudgeest, hebben geleid tot het uiteenvallen van de coalitie. In deze publicatie informeert PU de burger van Uitgeest over wat er o.a. de laatste maanden in politiek Uitgeest heeft gespeeld. Deze informatie is helaas niet altijd in de media terug te vinden, maar wel van belang voor uw beeldvorming. PU vreest dat een college met oog voor een leefbaar en duurzaam Uitgeest plaats heeft moeten maken voor een bouw college. De tijd zal het leren.   

PU tegen één grote school.
Voorafgaand aan de raadsvergadering van september heeft PU aangegeven tegen een grote school te zijn. Eén grote school in plaats van de huidige Binnenmeer, Molenhoek, Vrijburg en de leegstaande Paltrok-school. De nieuwe school zou moeten komen op de plaats waar nu de bibliotheek staat en op het kermisterrein. Los van andere bezwaren van één grote school, is daar naar onze mening onvoldoende ruimte voor. Een groot en hoog stenen gebouw hoort hier niet. Het gaat immers om een stukje historisch Uitgeest! Door ruimtegebrek zou een deel van het ijsbaanterrein en het Jeu de Boules veld moeten verdwijnen om plaats te maken voor een parkeerterrein. Hoe verzin je het! PU heeft zich daartegen fel verzet. Voor PU is het ijsbaanterrein een voorziening die nooit mag verdwijnen. Dat er weinig op geschaatst wordt is geen argument om het ijsbaanterrein maar te bebouwen. Het is een open, groene ruimte, belangrijk voor sport en andere activiteiten van de jeugd en waar mogelijk de kermis naar toe kan als de huidige plaats wordt volgebouwd. Afblijven dus van deze unieke groene locatie, waarmee Uitgeest toch al niet rijk bedeeld is.

Vanwege deze argumenten heeft PU in de raadsvergadering van september een motie ingediend om ten minste tot 2030 een school in wijk de Koog open te houden. Ondanks de nodige weerstand van de coalitiepartners, is deze motie van PU uiteindelijk met 10 stemmen voor en 5 tegen aangenomen. Helaas heeft u deze belangrijke beslissing van de gemeenteraad niet in de media of op de gemeentepagina kunnen lezen. Vandaar dat PU in deze publicatie hier aandacht aan besteedt.  

Park Oudgeest.
Geruime tijd voor de raadsvergadering van 29 oktober stelde de CDA wethouder dat hij zou aftreden als plan Oudgeest niet door zou gaan. Een bom onder het college, zo voelde PU dat tenminste. Ook werd afgesproken dat een definitieve beslissing pas volgend voorjaar genomen behoefde te worden. Er lag immers niet eens een duidelijk plan en het was maar zeer de vraag of er überhaupt gebouwd zou kunnen worden. Aangekomen bij het agendapunt weigerde de wethouder echter uit te spreken dat het die avond niet om een onomkeerbare beslissing ging. Ook de fracties van UVP en PvdA stelden de vraag wat er die avond nou beslist zou worden. Er kwam geen duidelijk antwoord van de wethouder. Het verdere verloop is u bekend. PU liet zich niet dwingen en stemde tegen, waardoor het plan in de prullenbak kon. Voor goed? De tijd zal het leren. Ons alternatief: Haal de hekken weg, geef de bestaande gebouwen een passende functie en verhoog de toeristische waarde van het gebied door het realiseren van de houtzaagmolen. Daar zijn geen 60 recreatiewoningen voor nodig.

Nieuw college kost Uitgeest minimaal 250.000 euro extra  
Het CDA en UL zeggen altijd erg op de financiën te letten. Dat merken we, nu het CDA de stekker uit het college met PU heeft getrokken. Het nieuwe college heeft maar liefst 4 wethouders, die de gemeente per jaar minimal 90.000 euro extra kosten. Fors meer dan de eerder genoemde extra kosten van 30.000 euro! Behalve extra loonkosten zijn er nog andere kosten, waaronder wachtgeld. Ook voor de nieuwe wethouders zal geld gereserveerd moeten worden voor het geval zij geen wethouder meer zijn. Voor de resterende raadsperiode kunnen daardoor de extra kosten al snel oplopen tot een veel hoger bedrag. Aangezien een euro maar één keer kan worden uitgegeven, kan dit leiden tot aantasting van het voorzieningenniveau, het interen op reserves, of de OZB moet worden verhoogd. In alle gevallen is de burger van Uitgeest de klos. Met dank aan het CDA, D66, VVD en UL. De PU fractie kon zich dan ook niet vinden in deze dure oplossing en heeft daarom bij de benoeming van 4 wethouders niet vóór gestemd.     

Opstelterrein voor treinen.
Nog voor het einde van dit jaar zal er waarschijnlijk duidelijkheid komen over de plaats van het opstelterrein voor de treinen. Als het toch in Uitgeest moet komen dan is voor PU slechts de N203 variant aanvaardbaar. In de volksmond wordt het ook wel de Jan Schouten locatie genoemd. Als wethouder heeft hij namelijk deze locatie ingebracht bij de betrokken gemeenten Beverwijk,Velsen, Heemskerk en Castricum. Zij blij, want men wilde geen opstelterrein in hun gemeente. Uitgeest blij, want deze gemeenten zouden Uitgeest steunen door alleen voor deze locatie te gaan. Over nut en noodzaak van een opstelterrein is het laatste woord echter nog niet gevallen. Mocht Uitgeest toch de klos zijn, dan maar bij de N203. Aan de inzet van Jan Schouten heeft het in ieder geval niet gelegen.

Park Oudgeest, dat wordt dan 4 vóór en 11 tégen !!!
Op 11 november 2015 hadden twee leden van de PU-fractie een gesprek met de wethouder en fractievoorzitter van D66 over het vormen van een nieuw college. PU ging daarbij nog steeds uit van het scenario dat de plaats van het weggelopen CDA kon worden ingenomen door één van de oppositie partijen. Bij eerdere gesprekken met de diverse partijen was dit dan ook onze inzet. Een college met de twee overgebleven wethouders van PU en D66, aangevuld met een andere partij, zou immers goed zijn om snel weer een goed functionerend bestuur in Uitgeest te hebben. Uit kostenoogpunt was dit ook het beste scenario. Al snel werd duidelijk dat D66 al had gekozen voor een 4 partijen coalitie, zonder coalitiepartner PU. Bij de vraag waarom men PU liet vallen kwam het antwoord: “Als we geweten hadden dat PU tegen plan Oudgeest zou stemmen, dan had D66 ook tegen gestemd ”.

PU vraagt zich nog steeds af, is D66 zélf niet in staat om een standpunt in te nemen? Vóór stemmen, terwijl men eigenlijk tégen is! Of was D66 misschien door de knieën gegaan voor het dreigement van de wethouder dat hij zou opstappen als de coalitiepartners niet vóór zouden stemmen? PU wenste in ieder geval hiervoor niet te zwichten. Behalve het CDA was eigenlijk slechts de VVD voor plan Oudgeest. Dus 4 raadsleden vóór en 11 raadsleden tegen plan Oudgeest! Het is eigenlijk te gek voor woorden dat een wethouder met twee petten op, vicevoorzitter van het RAUM én verantwoordelijk wethouder, zo’n zwaar stempel kon drukken op het realiseren van plan Oudgeest. In Uitgeest is blijkbaar veel mogelijk. Zo zitten in het nieuwe college nu twee partijen die tegenstander van het plan waren. Het pluche van het wethouderschap is blijkbaar belangrijker dan een coalitiepartner. Hoge extra kosten spelen dan geen rol, de burger betaalt immers het gelach.

Wat brengt 2016?
Een politiek bewogen jaar loopt ten einde. Goede voornemens hebben helaas niet altijd tot een goed resultaat geleid. Toch wenst Progressief Uitgeest u graag weer prettige feestdagen en een gezond 2016 in goede harmonie, hopelijk ook in de dorpspolitiek. PU blijft zich inzetten voor een groen en leefbaar Uitgeest waar het goed wonen, werken en ontspannen is. Ons mooie dorp verdient het.

Terug naar boven